Menu
Koszyk

Pielęgnacja wody

Brand: Zoolek
Aquafix NH3 – woreczki przepływowe z  sorbentem glinokrzemianowym o specyficznej dużej zdolności wiązania kationów amonowych NH4+. Związki amonowe powstają w pierwszym etapie azotowej przemiany białek. Gdy pH wody wzrasta powyżej 7 istnieje zagrożenie uwalniania się trującego dla ryb amoniaku NH3. ..
4,79 zł
Brand: Zoolek
Aquafix KH – woreczki przepływowe zawierające kationit w formie wodorowej do odniżania twardości węglanowej. Kationy wapnia i magnezu ulegają wymianie na jony wodorowe. Lekko zakwasza wodę. Woreczki mogą być wielokrotnie regenerowane i używane ponownie. Nieodpowiednia twardość wody może powodować o..
4,79 zł
Brand: Zoolek
Aquafix C – woreczki przepływowe zawierające węgiel aktywowany wyprodukowany na bazie węgla kamiennego o najwyższych wskaźnikach absorbcji zanieczyszczeń z wody. Pochłaniają zanieczyszczenia organiczne: toksyny, pestycydy, bawniki, detergenty, związki aminowe, fenolowe oraz związki nieorganiczne np..
4,79 zł
Brand: Zoolek
Oczyszcza mętną wodę powodując wytrącanie zawiesin.   skład: preparat zawiera nieorganiczne koagulanty.         działanie: Preparat zawiera kompozycję nieorganicznych koagulantów. Oczyszcza mętną wodę powodując wytrącanie zawiesin. Glony tworzą z preparatem zbite kożuch..
6,39 zł
Brand: Zoolek
Obniża odczyn pH wody i twardość węglanową.     skład: preparat zawiera mieszaninę kwasów mineralnych.         działanie: obniża odczyn pH wody i twardość węglanową. 10 ml = 300 l×°n tzn. 10 ml preparatu obniża twardość węglanową wody o około 1 °n w 300 l wody.   ..
7,09 zł
Brand: Zoolek
Obniża odczyn pH wody i twardość węglanową.     skład: preparat zawiera mieszaninę kwasów mineralnych.         działanie: obniża odczyn pH wody i twardość węglanową. 10 ml = 300 l×°n tzn. 10 ml preparatu obniża twardość węglanową wody o około 1 °n w 300 l wody.   ..
22,99 zł
Brand: Zoolek
Obniża odczyn pH wody i twardość węglanową.     skład: preparat zawiera mieszaninę kwasów mineralnych.         działanie: obniża odczyn pH wody i twardość węglanową. 10 ml = 300 l×°n tzn. 10 ml preparatu obniża twardość węglanową wody o około 1 °n w 300 l wody.   ..
50,99 zł
Brand: Zoolek
Neutralizuje chlor przetwarzając go w nieszkodliwe chlorki.   10 ml preparatu zawiera: - tiosiarczanu sodowego - 300 mg - wersenianu K2Mg – 300 mg         działanie: neutralizuje chlor przetwarzając go w nieszkodliwe chlorki. Wiąże i unieszkodliwia jony metali ciężkich ..
5,39 zł
Brand: Zoolek
Neutralizuje chlor przetwarzając go w nieszkodliwe chlorki.   10 ml preparatu zawiera: - tiosiarczanu sodowego - 300 mg - wersenianu K2Mg – 300 mg         działanie: neutralizuje chlor przetwarzając go w nieszkodliwe chlorki. Wiąże i unieszkodliwia jony metali ciężkich ..
50,99 zł
Brand: Tropical
SÓL DO WYLĘGANIA ARTEMII specjalna sól do wylęgania artemii. Specjalna sól do wylęgania artemii służy do przygotowania roztworu, w którym inkubowane są cysty Artemia salina. Nie zawiera toksycznego dla larw artemii jodu. W celu jak najlepszego wykorzystania cyst i maksymalizacji ich wylęgania, sól ..
9,69 zł
Brand: Tropical
BACTO-ACTIVE żywe kultury bakterii do akwarium słodkowodnego i morskiego. BACTO-ACTIVE zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii, które szybko i skutecznie rozkładają zgromadzoną w podłożu, filtrach i na elementach ozdobnych materię organiczną. Dzięki temu pielęgnacja akwarium staje się łatwiejsza. ..
8,29 zł
Brand: Tropical
BACTO-ACTIVE żywe kultury bakterii do akwarium słodkowodnego i morskiego. BACTO-ACTIVE zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii, które szybko i skutecznie rozkładają zgromadzoną w podłożu, filtrach i na elementach ozdobnych materię organiczną. Dzięki temu pielęgnacja akwarium staje się łatwiejsza. ..
28,99 zł
Wyświetlono 1 to 12 of 15 (2 stron)